17. október Medzinárodný deň chudoby 2021

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe(SAPN) a sympatizanti,

Dňa 24.11. – 25. 11. 2021 sa bude konať 19. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby (PEP – people experiencing poverty). Je našou snahou sa dobre pripraviť, aby sme prispeli k jeho úspechu podľa našich možností. Na základe konzultácii s PEP a národnými koordinátormi Európska sieť proti chudobe vybrala tieto priority:

1) Prístup k bývaniu
2) Prístup k minimálnemu príjmu (pomoc v hmotnej núdzi)
3) Prístup k dobrej zdravotnej starostlivosti a službám. Duševné zdravie.
4) Digitalizácia a prístup k službám. Aký dopad má prístup k digitálnym technológiám (prístup k internetu, k zariadeniam, IT zručnosti) na hore uvedené služby a iné? Ako COVID zmenil tieto veci, ale treba pripomenúť, že tieto položky existovali dávno pred pandémiou COVID a tvorcovia politík ich ignorovali.

Na Slovensku zomrelo 12 690 covid pacientov. Mnohí členovia rodín v rôznej vekovej kategórii boli, sú vážne chorí. Niekoľko krát bolo potrebné sprísniť covid opatrenia, uzavrieť krajinu, kedy boli otvorené iba potraviny, lekárne, zdravotné strediská. Náš život sa zastavil. Podľa prieskumov sa trojnásobne zhoršilo duševné zdravie. Ukázalo sa, že sme na jednej lodi, a je potrebné zabezpečiť prístup k bývaniu, vode, potravinám, aby chudobní ľudia mali priestor izolovať člena rodiny počas karantény, aby sa mohli dodržiavať hygienické pokyny a umývať ruky, aby sa deti mohli učiť dištančne, mali prístup k internetu, získali IT zručnosti a neprepadávali, lebo zameškali niekoľkomesačné učivo a neboli schopné naň nadviazať po návrate do škôl. Mohli by ste žiť bez jedla a vody? Naše najväčšie želanie je zastaviť šírenie pandémie COVID-19.

Máme radosť, že naša vláda umožnila zriadiť na Slovensku pracovnú agentúru pre EU, ktorá sa bude starať o zamestnanosť a implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv.

Blíži sa 17. október
Európsky sociálny výbor EUISG spoločne s výborom pre politiky vybrali 8 kľúčových problémov na báze Poverty Watches. Boli pretavené v slogany, ktoré sa dajú využiť na sociálnych sieťach, aby pritiahli pozornosť. My sme pripravili ich preklady. Mohli by ste ich využiť vo svojich organizáciách a šíriť váš odkaz, postrehy. Jedným z nich je:
Ako môžete nájsť cestu von zo začarovaného kruhu?
Mali by sme žiť v pravde, solidarite. Naša práca by mala mať zmysel. Tak ako potrebujeme vzduch, vodu, potraviny, aby sme prežili, potrebujeme prajné priateľské prostredie. Ako sa dozvedáme z úst najvyšších štátnych predstaviteľov a sociálnych vedcov: “žijeme v zranenej spoločnosti, je polarizovaná, prešpikovaná klamstvami, ktoré sa vydávajú za pravdu, zlodejčinami, strachom, nenávisťou.“

Akoby to nestačilo, zobudili sme sa po desaťročiach zaslepenosti a vidíme aj vďaka mladému Jankovi Kuciakovi a Martine, ktorí už nežijú medzi nami: demokraciu požiera chobotnica, tak ako aj ich požrala. Bohužiaľ, žijeme vo svete, ktorému nerozumieme. Denne vidíme vychádzať slnko na východe, zapadať na západe, hoci je to naša planéta, ktorá obieha okolo slnka. A tak sme si po voľbách mysleli, že je to otázka krátkeho času a podarí sa novej vláde vybrať zo suda pokazené jablká, aby nezhnili ostatné. Ukazuje sa však, že v chorej spoločnosti ťažko nájsť cestu von zo začarovaného kruhu. Chce to zmenu znútra, každého z nás. Ináč sa budeme krútiť v bludnom kruhu. A týka sa to nielen nás na Slovensku. Podobná situácia je aj v Českej republike. Inde.

 

Sme radi, že vznikla Rada vlády pre zlepšenie duševného zdravia. Že duševné zdravie je politickou prioritou na Slovensku, v EU. Že sa dostalo do Plánu obnovy a odolnosti. Súvisí so znižovaním negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Je 2-3 väčší výskyt príznakov úzkosti, depresie. Zbavujeme sa stigmy , že návšteva psychiatra, či psychológa alebo psychoterapeuta je hanbou. Končí éra, že pacienti boli zatváraní dlhodobo v psychiatrických ústavoch. Nízka gramotnosť obyvateľstva o duševnom zdraví sa týka takmer všetkých, ako diskrétnej elity a oligarchov, pomocnej elity politikov, mienkotvorných ľudí, intelektuálov, novinárov, ktorí polarizujú našu spoločnosť, tak dolnej populácii. V Českej republike už existuje 30 centier duševného zdravia. V západoeurópskych štátoch ako napr. v Írsku, či Rakúsku, hovoríme o bio-sociálnom modele ľudského zdravia.
Čo napomáha duševnému vývoju? Veď peňazí je dosť pre všetkých, ale nie pre „nenažraných“. Spravodlivosť, zníženie chudoby je zbožným želaním.

Prečo by ste chceli žiť v nerovnej spoločnosti, v ktorej sa ubližuje ľuďom a vo veľkom kradne? Čo zostalo z vízie „nežnej revolúcie“? Vstúpili sme do elitného klubu EU najbohatších štátov sveta. V tomto zložitom globalizovanom svete naše zvnútornené emócie nie sú dobrým kompasom. Trpíme a žijeme v neistom svete. Kolapsy sú nepredvídateľné. Ak jeden tvor ako netopier dokáže dlhodobo znefunkčniť ľudí na celom svete, aj na Antarktíde, kam sa tiež pandémia COVID-19 dostala, tak sme veľmi krehkí. A ešte v tejto situácii pobehujú medzi nami predátori, ktorí manipulujú, znečisťujú a neurotizujú našu spoločnosť, sami seba odcudzení, nezdraví.

OSN schválilo r. 2014 Rezolúciu 69/131 o práve každého na top štandard telesného, duševného a sociálneho zdravia. Ľudia sa prebúdzajú aj na Slovensku. Postupne vzniká u nás koalícia škôl pre duševné zdravie, koalícia samospráv pre duševné zdravie. Treba vziať svoje zdravie do vlastných rúk. Pomôcť vytvoriť komunitné kaviarne (lepšie než krízové kaviarne), komunitné centrá zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Prístup k zdravotnej starostlivosti: luxus alebo právo každého človeka? Vysoké percento psycho-somatických, civilizačných ochorení, ktoré majú najväčší podiel na úmrtí ako sú srdco-cievne , nádorové ochorenia, závislosti , atď. Aktívny prístup k zdraviu a prevencia ide ruka v ruke so starostlivosťou o duševné zdravie. Veľmoc duše podľa svetoznámeho psychiatra C.G.Junga je najväčšia veľmoc, ktorá prevyšuje veľmoc USA, či inú. Tu je riešenie – objaviť veľmoc duše.

Aj o tom bola návšteva pápeža Františka, aby sme sa prestali pozerať dolu a zdvihli oči nahor.
Ako by ste mohli prečítať tento odkaz bez prístupu k internetu?

Želám Vám silu prekonať prekážky. Anka Galovičová – predsedníčka SAPN


Zdielať: