EMIN2

Čo je EMIN?

Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN) je neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorí sa usilujú o odstránenie chudoby,
zabezpečenie sociálnych istôt a dôstojný život pre všetkých.
M I N I M U M
I N C O M E
S C H E M E S:
Je program na podporu zabezpečenia príjmu znevýhodneným občanom, ktorí sa ocitli v núdzi zo zdravotných dôvodov, stratili zamestnanie, majú
zníženú kvalitu života pre opateru rodinného príslušníka, pre osamelé matky, viacčlenné rodiny, alebo inak vylúčených.

 EMIN Bus vo Viedni

Ambasádorka projektu EMIN2 „svokra“ Gizka Oňová

Záznam z TV Markíza, dňa 28.3.2018

EMIN_leaflet_final_SVK (3)

Prezentácia projektu EMIN2 Feb 2017

Soňa Gaborčáková – ambasádorka projektu EMIN2 (pozvánka na podujatia „EMIN BUSU“)

Konferencia: Pomoc v hmotnej núdzi : OÁZA – nádej pre nový život, n.o., Záhrada Bernátovce 779, Košice 044 13

Otec Peter Gombita – ambasádor projektu EMIN2

Informačný leták kolegov z ČR: Důstojný minimální příjem – základní info a BusTour

Protest za vyššie mzdy, Poprad


Zdielať: