Správa o aktivitách zameraných na spevnenie telesného a duševného zdravia

Správa

zameraná na aktivity s cieľovou skupinou (zraniteľné skupiny , seniori, vylúčené skupiny, onkologické pacientky, atď. )na posilnenie telesného a duševného zdravia.

Slovenská sieť proti chudobe (SAPN) sa pod vedením predsedníčky PhDr. Anny Galovičovej, priekopníčky psycho-somatických cvičení , relaxačných a dýchacích cvičení, zdravej vegetariánskej výživy (zakladateľky Čs. únie vegetariánov v septembri r. 1989)v bývalom Československu, na Slovensku, autorky celého radu publikácií, zameraných na posilnenie telesného a duševného zdravia rôznych vekových kategórií, včítane zraniteľných skupín a vylúčených komunít, od r. 2014 aj

s ďalšími členmi výboru SAPN a členmi SAPN pomáha ľuďom osvojovať si psychohygienické návyky a zbaviť sa toxických emócií a naučenej bezmocnosti. A takto pomáha SAPN dlhodobo zraniteľným skupinám „postaviť sa na nohy“ a znovu získať naučený optimizmus. Tieto aktivity sa zväčšili počas pandémie COVID-19, kedy sa ľudia , najmä seniorky a seniori dostali do 1. Línie najohrozenejších.

Od r. 2020 – doteraz – realizácia projektu Reštart seniorov po pandémii zameraného na psycho-somatické cvičenia, psychohygienu, zdravú výživu, ozdravné pobyty v našom centre v Jakubovanoch na Liptove a kurzy zamerané na upevnenie telesného a duševného zdravia.

Pracovné stretnutie u primátora mesta L.Mikuláš, s jeho zástupcom p.Urbanovičom

November 2021

page4image29809360

Marec 2022

 

Apríl 2022

https://sapn.info/wp-content/uploads/2021/03/reduce_version_RESTART_SENIOROV_FINAL.pdf

R. 2021 – pokračovanie implementácie preventívnych programov zameraných na posilnenie telesného a duševného zdravia aj u mladých ľudí v hybridnej podobe. Slovenská delegácia sa stretla v Jakubovanoch, v našom centre a naše riešenie na báze dlhoročných praktických skúsenosti a know-how ako posilniť telesné a duševné  zdravie bolo vybraté ostatnými národnými sieťami ako riešenie Zdravia v rámci priorít European Anti- Poverty Network.

pastedGraphic.png

I.   Jarný víkend 2022 v Jakubovanoch  s Malťanom Andre Bonellom  

v termíne 25. 4 – 4. 5. 2022 

pastedGraphic_1.pngpastedGraphic_2.png

https://youtu.be/fqL6HyPEGw0

II. Jarný víkend 2022 v Jakubovanoch

„Niet na svete stavby ani pokladu, či bohatstva, ktoré by malo väčšiu cenu, ako ľudský život. Ak sa zosype budova, je to nič oproti tomu, keď sa zosype čo len jediný ľudský život. A postaviť človeka na vlastné nohy, pomôcť mu dôstojne žiť, je to najkrajšie, čo môže človek pre človeka urobiť. Preto Boh žehnaj všetkým ľuďom, ktorým sa otvorili a otvárajú srdcia a ktorí v sebe pocítili túžbu byť nápomocní.“

otec Gombita

Postavil medveďa na nohy v Jakubovanoch náš partner s Malty Andre Bonello. Porozumením.


Zdielať: