Európska sieť proti chudobe

Európska sieť proti chudobe (EAPN) je najväčšou európskou sieťou národných, regionálnych a miestnych sietí, ktoré zahŕňajú mimovládne organizácie pôsobiace proti chudobe a miestne skupiny, ako aj európske organizácie aktívne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Bola založená v roku1990. V súčasnosti je EAPN sieťou 31 národných sietí dobrovoľníckych organizácií a miestnych skupín a 13 európskych organizácií.

Cieľom spoločného členstva v EAPN je zaradiť boj proti chudobe do popredia programu EÚ a zabezpečiť spoluprácu na úrovni EÚ zameranú na odstránenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Viac informácií na: http://www.eapn.eu/


Zdielať: