Konferencie

15. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby

V dňoch 15 – 16. Novembra 2016 sa v Bruseli konalo 15. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby, organizované Európskou sieťou proti chudobe pod názvom Posilnenie participáciou (Empowerement Through Participation).

Stretnutie v mene Slovenského Predsedníctva  EÚ otvoril Branislav Ondruš,  štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Upozornil na zlyhanie politík naprieč EU k dôstojnému životu a zdôraznil, že chudoba  a sociálne vylúčenie je jednou z troch priorít. Chudobu pomenoval ako multidimenzionálny fenomén, ktorý si vyžaduje aby sa vyvážili ekonomické a sociálne politiky. P. Ondruš opísal špecifické aktivity, ktoré sa zrealizovali počas nášho Predsedníctva, na posilnenie postavenia žien na trhu práce, starších ľudí, integrácie Rómov a rómskej mládeže a lepší prístup k bývaniu pre oslabených ľudí. P. Ondruš vyjadril silnú podporu návrhu Európskej komisie týkajúceho sa Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý má „veľký potenciál stvárniť budúcu Európu“. Podľa jeho vyjadrenia je budúcnosť Európy veľmi závislá od toho, ako sa Európa vysporiada s chudobou v najbližších rokoch.

Kľúčový príspevok p. Ondruša je možno  vidieť na : https://youtu.be/sDnZVF_-xUM

Popis: C:\Users\Uzivatel\Desktop\P1100894.JPG

Počas 15. Európskeho stretnutia prebehli interaktívne diskusie na širokú škálu tém. Zúčastnili sa ich desiatky členov Európskeho parlamentu, ktorí viedli živé debaty s členmi delegácie v anglickom jazyku. „Európa potrebuje novú víziu, aby znovu získala dôveru a podporu svojich občanov. Jedna silná vízia vychádza z chudobných a marginalizovaných Európanov: „urobiť Európu dobrým miestom pre všetkých , nielen pre niektorých“- dodal Mario Nicolini po stretnutí.

Popis: C:\Users\Uzivatel\Desktop\Fintan___Anka_-_15_PeP_Meeting_Brussels.jpg

Míting kulminoval kolektívnym protestom pred Berlaymont budovou EK. Európski aktivisti spievali pieseň Boba Dylana „Blowing in the Wind“ , aby vyjadrili svoje odhodlanie vydržať v boji, kým sa nestane zníženie chudoby hlavnou európskou agendou. Protestujúcich povzbudila prítomnosť eurokomisárky soc. vecí a práce Marianne Thyssen, ktorá spievala pieseň s protestujúcimi. Dodala: „údaje o chudobe klesajú, to znamená, že spoločne s členskými štátmi, neziskovými organizáciami a sociálnymi partnermi sme vymanili z chudoby niekoľko miliónov ľudí. Ale to nestačí, stále je veľa chudobných“.

Peter Vittek, člen slovenskej delegácie bol medzi tými, ktorí pozdravili eurokomisárku Thyssen a verejne žiadal, aby Európska komisia načúvala ľuďom so skúsenosťou chudoby, pretože majú veľké skúsenosti a poznajú riešenia kritických situácií. Niektoré z týchto riešení boli napísané na papieri v tvare helikoptéry a spúšťané na dvor Berlaymont budovy a zozbierané ako dar pre eurokomisárku, ktorá si tento darček vzala. Video report z 15. Stretnutia možno vidieť:

https://youtu.be/Bcqjw1y9218

Slovenskú delegáciu na toto stretnutie viedla Dr. Anna Galovičová, predsedníčka SAPN . Jej členmi boli dlhoroční členovia SAPN  z Utópie – Peter Vittek a Eva Riečanská, s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v boji s chudobou, ktorí vykonali veľký kus práce aj v odkomunikovaní v anglickom jazyku riešenia mnohých pálčivých tém. Mario Nicolini, ktorý odviedol veľký kus práce pri zdokumentovaní 15. Európskeho stretnutia a zrealizovaní dôležitých rozhovorov a nahrávok.

Popis: C:\Users\Uzivatel\Desktop\P1100902.JPG

Slovenský stánok, ktorý bol inštalovaný v hlavnej sále Ateliéru des Tanneurs , kde sa konala konferencia a workshopy, zviditeľnil 10-ročnú históriu SAPN a novú priorituChudoba a zdravie.

Popis: E:\MY_SLOVINDIA\SLOVINDIA2008\SAPN\_SAPN_EAPN\BRUSEL_PeP_2016\roll_up_Brussel_nahlad_02.jpg

Interview s riaditeľom EAPN Fintanom Farrellom o výsledkoch 15. Európskeho stretnutia, možno vidieť tu: https://youtu.be/YcGan9B042M. S riaditeľom Fintanom, s ktorým máme dlhoročné priateľské vzťahy, budeme mať možnosť spolupracovať v rámci medzinárodného projektu EMIN 2 počas 2017 – 18.

Popis: C:\Users\Uzivatel\Desktop\P1100940.JPG

Anka Galovičová – predsedníčka


Zdielať: