Pridajte sa, spolu dokážeme viac!

Predsedkyňa  SAPN:
Anna Galovičová  0905 602 993
annagalovicova9@gmail.com
sapnoffice@gmail.com
slovindia@hotmail.comSAPN info:

Emília Baštová 0903 223 547
sri@centrum.sk

Kontaktné údaje
O.Z. Slovenská sieť proti chudobe
Jakubovany č.211
032 04 Liptovský Ondrej

IČO: 42094372
DIČ: 2022870542

Platobné údaje IBAN:
SK07 0900 0000 0051 7182 5798
BIC kód banky: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa


Zdielať: