Prístup k minimálnemu príjmu

Celý svet sa snaží vzdorovať následkom a dôsledkom pandémie covid 19. Podmienky sociálnej politiky sa zmenili, výzvy a úlohy , ktoré nás v budúcnosti ...

19. Stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

Tlačový brífing Pozývame vás v mene Slovenskej siete proti chudobe (ďalej SAPN) vo štvrtok dňa 25. novembra od 10. 45 – 13h do nášho ...

17. OKTÓBER MEDZINÁRODNÝ DEŇ CHUDOBY 2021

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe(SAPN) a sympatizanti, Dňa 24.11. – 25. 11. 2021 sa bude konať 19. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby ...

Inovatívny projekt CICLO

Niečo o projekte: Inovatívny projekt CICLO sa zameriava na prípravu nízkokvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných osôb na trh práce. V rámci projektu vyvíjame online vzdelávacie moduly, ktorými budú ...


>>> Ďalšie články <<<