Poverty Watch-Pozorovanie stavu chudoby na SK

Úvod Hlavné myšlienky v Poverty Watch Report Nedá sa riešiť chudoba bez riešenia Plánu obnovy a reformného plánu Next generations. Pandemická situácia nám ukazuje, aká je ...

List predsedu EAPN p.Carlosa Susiasa

Vážené členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe a sympatizanti, informujeme Vás o liste predsedu European Anti-Poverty Network p.Carlosa Susiasa, ktorým apeluje na hlavy ...

EAPN VYJADRENIE SA KU COVID-19

 Je potrebné, aby EÚ a členské štáty urýchlene a koordinovane prijali opatrenia chrániť a podporovať chudobné, choré a vysoko zraniteľné skupiny EAPN a jeho ...

18th European Meeting of People Experiencing Poverty

As part of the 18th European Meeting of People Experiencing Poverty (PEP meeting), a visibility action will take place at Place Rogier on the 19th of November ...


>>> Ďalšie články <<<