Futbalom proti chudobe

KOKAVA NAD RIMAVICOU – Futbal proti chudobe. Pod týmto heslom vystúpili v sobotu 18. júna hráči na multifunkčné ihrisko v Kokave nad Rimavicou. O ...

Výročné správy

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020  

KNIHA: „K PROBLEMATIKE CHUDOBY A SOCIÁLNEJ NEISTOTY NA SLOVENSKU V 21. STOROČÍ“

Chápanie problému chudoby v kontexte primárnej sociability (zjednodušene: schopnosť prispôsobiť sa cudzím ľuďom a podmienkam) je iné ako v kontexte sekundárnej sociability. Tá prvá predpokladá ...

Milí priatelia, dávame do pozornosti diskusiu organizovanú kolegami zo združenia „Pracujúca chudoba“. Diskusie sa zúčastní aj naša dlhoročná členka a bývalá predsedníčka Slov.siete proti ...


>>> Ďalšie články <<<