17.10, Medzinárodný deň boja proti chudobe

https://www.kozsr.sk/2018/10/16/praca-musi-byt-skutocne-synonymom-dostojnosti-a-hradbou-proti-chudobe/    

Konferencia „Pracujúca chudoba – mýtus alebo reálna skutočnosť v slovenských rodinách?  “

Konferencia „Pracujúca chudoba – mýtus alebo reálna skutočnosť v slovenských rodinách?  “ Motto konferencie: Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro ...

Voľby do Europarlamentu 2019 

Voľby do Europarlamentu 2019

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe, milí sympatizanti, pozývame Vás na stretnutie s kandidátmi do EP, ktorí podpísali zmluvu. Zároveň posielame prihlášku ...


>>> Ďalšie články <<<