Bus EMIN na Slovensku

Kampaň za dôstojný život

Súčasťou prebiehajúcej európskej kampane za dôstojný ľudský život je aj jazda oranžového autobusu EMIN BUS po krajinách Európskej únie, ktorý na Slovensko dorazí 12. júna. Jeho prvá zastávka bude v Rimavskej Sobote. Počas cesty po Slovensku navštívi mestá Banskú Bystricu, Žilinu a Bratislavu. Informovala predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe (SAPN) Anna Galovičová, ktorá zabezpečuje program pre účastníkov cesty EMIN BUS na Slovensku.

Od 24. apríla 2018 idú dva propagačné autobusy rôznymi trasami cez 32 štátov počas 64 dní a stanú sa aktérmi viac než 120 verejných programov po celé Európe. Týmto spôsobom sa má priblížiť širokej verejnosti (laikom, odborníkom i politikom) nevyhnutnosť dôstojného minimálneho príjmu ako základ sociálneho systému a zvýšiť podpora tejto myšlienky.

„Na Slovensko príde EMIN BUS z Maďarska a v R. Sobote ho očakávame okolo 16. 00 h v centre mesta. Súčasťou tamojšieho programu bude predstavenie Cigáni idú do neba, ktoré uvedú v tamojšom Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu. Samozrejme, že verejnosť sa môže zapojiť do diskusie s odborníkmi, ak aj s ľuďmi zažívajúcimi hmotnú núdzu pri autobuse,“ uviedla A. Galovičová. Doplnila, že v R. Sobote sa v uvedený deň uskutoční aj pracovné stretnutie členov SAPN, ktoré sa bude zaoberať prípravou svojich delegátov na novembrové 17. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťami s chudobou v Bruseli. Diskusia sa bude týkať dôstojného života pre každého, do ktorej sa zapojí európska delegácia na čele s Anne Van Lancker – hlavnou projektovou koordinátorkou a expertkou na minimálny príjem. Nebudú chýbať aj zástupcovia z EAPN – Česko.

Slovenská sieť proti chudobe je súčasťou Európskej siete proti chudobe (EAPN). Cieľom národnej siete SAPN, je zlepšiť situáciu chudobných ľudí v SR . Nastoľuje verejnú diskusiu spolu s obhajobou záujmov chudobných. Organizuje poradenstvo, vzdelávanie, konferencie a semináre zamerané na problematiku chudoby a sociálneho vylúčenia.
V súčasnosti združuje okolo 154 mimovládnych organizácií pracujúcich napríklad s Rómami, s bezdomovcami, s mnohodetnými rodinami a podobne.

Kontakt:
Anna Galovičová , EMIN národná koordinátorka
slovindia@hotmail.com, 00421 905 602 993
Dušan Plaček, dusan.placek@gmail.com

Trasa EMIN BUS: vyšiel z Bruselu a vracia sa do Bruselu. Na Slovensku je verejný program 12. júna 2018 v Rimavskej Sobote od 15h – 21h , EMIN Bus pri hoteli Zlatý býk
13. jún od 9h – 12h EMIN BUS v Banskej Bystrici na námestí SNP. V Žiline 13. Júna od 18h bude EMIN BUS na Hlinkovom námestí, kde bude dialóg s Petrom Gombitom – ambasádorom EMIN a zakladateľom centra Oáza – Nádej pre nový život a  ďalšími o dôstojnom živote pre každého. 14. Júna od 9h – 11h bude autobus pri Žilinskom samosprávnom kraji, kde bude prebiehať diskusia s kompetentnými a zástupcami neziskového sektoru.. 14. Júna o 16 – 18h bude verejný program v Mestskom parku v Piešťanoch, kde bude vystupovať Rómsky súbor Khamoro a bude verejná diskusia s dekanom Fakulty sociálnej starostlivosti Trnavskej univerzity a ďalšími expertmi zameraná na minimálny príjem. V Bratislave je verejný program 15. Júna od 9h – 12h v kinosále Národnej rady SR pod vedením sociálneho výboru a popoludní v Stredisku kultúry na Vajnorskej 24 , kde bude koncert Gizky Oňovej od 15h – 16.30h a od 17h – 18.30 modlitba za múdru Európu s dialógom Spoločne za dôstojný život pre všetkých. Večer na Kuchajde bude verejný program s hudobnou skupinou Kalich, s Petrom Gombitom a ďalšími vystupujúcimi.

EMIN BUS s dobrovoľníkmi a umelcami vo Viedni 1. Mája 2018

Program Bus EMIN SVK (Na stiahnutie)

 


Zdielať: