Konferencia Sociologického ústavu SAV

Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, kolegovia, priatelia,

pri príležitosti piateho výročia prijatia Odporúčania 2013/112/EÚ Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia
si vás dovoľujeme  srdečne pozvať
na konferenciu Sociologického ústavu SAV, sekcie metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a FES

Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance

Konferencia sa uskutoční   21. júna 2018  od 9:00 do 17:00 v Aule SAV Dúbravská cesta Bratislava – Patrónka.

Konferencie je  koncipovaná  ako dialóg spoločenských a medicínskych vedcov, odborníkov z verejnej správy zodpovedných za príslušné oblasti verejnej politiky a zástupcov občianskej spoločnosti. Jej cieľom je
-zhromaždiť a prezentovať výskumné poznatky spoločenských,  lekárskych a prírodných vied o účinkoch chudoby a deprivácie na kognitívne a sociálne napredovanie detí
– vykonať kritický odpočet pokroku Slovenska v znižovaní chudoby detí a
– upozorniť na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok detí na Slovensku.

Podrobnejšie informácie o koncepcii a programe konferencie nájdete tu.
Na konferenciu sa už dnes môžete zaregistrovať tu.

Tešíme sa na stretnutie!

S poďakovaním za váš záujem

Zuzana Kusá
za programový a organizačný výbor konferencie

Sociologický ústav
Slovenská akadémia vied
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421-2-529 64 355 104
mobil: +421-0-918 800 039
e-mail: zuza.kusa@savba.sk
www.sociologia.sav.sk


Zdielať: