Milí priatelia,

dávame do pozornosti diskusiu organizovanú kolegami zo združenia „Pracujúca chudoba“. Diskusie sa zúčastní aj naša dlhoročná členka a bývalá predsedníčka Slov.siete proti chudobe, PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

📣Občianske združenie Pracujúca chudoba a Nadácie Rosy Luxemburgové vás pozýva na seminár a diskusiu.
🔗online na FB a platforme Zoom https://bit.ly/3GsKK7f
📌Ak sa raz predpokladá, že patriť do modernej spoločnosti predstavuje mať zabezpečenú istotu v materiálnej núdzi, tak sa potom nemôže presadzovať diskurz typu „pomôž si sám“.
📌V spoločnej diskusii budeme otvárať otázky, ktoré považujeme za legitímne a kľúčové pri riešení aktuálnych fenoménov akými sú chudoba a sociálna neistota na Slovensku. A samozrejme, pokúsime sa na ne hľadať aj kvalifikované odpovede.
📌Koncom roku 2021 vydalo občianske združenie Pracujúca chudoba zborník príspevkov, ktorého zámerom bolo predostrieť čitateľom informácie a dáta týkajúce sa chudoby a sociálnej neistoty, ktorá je na Slovensku prítomná. Autori poukazujú na súčasný neutešený stav a na riešenia/neriešenia rôznych prípadov, legislatívnych nastavení, konkrétnych politík, postojov a mýtov, a zaoberajú sa príčinami ich vzniku a možnosťami predikovať ich budúci vývoj ako aj nachádzať normatívne riešenia, ktoré by zamedzovali ich pretrvávaniu či prehlbovaniu.
💬O úvodne slovo sa postará Joanna Gwiazdecká (riaditeľka pražskej pobočky Nadácie Rosy Luxemburg)
💬Prednášky:
Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív)
💬Panelová diskusia:
Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív)
Ľudmila Kolesárová (projektová manažérka a redaktorka, Denník N)
Ján Košč (sociálno-ekonomický analytik, OZ Pracujúca chudoba)
Ján Ruman (politológ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)
⚙️Debatu moderuje: Martin Makara (publicista a doktorand, Prešovská univerzita v Prešove)


Zdielať: