19. Stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

Tlačový brífing
Pozývame vás v mene Slovenskej siete proti chudobe (ďalej SAPN) vo štvrtok dňa 25. novembra od 10. 45 – 13h do nášho sídla v Jakubovanoch č. 211 ( pri Liptovskom Ondreji ), pri príležitosti 19. Európskeho stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby (skratka PEP – People experiencing Poverty). Pôjde o hybridné stretnutie organizované European Anti-Poverty Network (EAPN). Program je v prílohe.
Jednotlivé 7-členné národné delegácie sa stretnú fyzicky a budú spolupracovať v skupinách podľa zvolených tém formou workshopov World Cafe. Naša slovenská delegácia v 1. Workshope bude v zmiešanej skupine s Českou republikovu a Švédskom s témou zdravie, duševné zdravie a prístup k zdravotnej starostlivosti. V 2.workshope bude s Českou republikou, Rumunskom a Fínskom, čo sa týka témy digitalizácie. V 3.workshope sa spoločne vytvoria odkazy pre všetkých, kľúčové slogany na danú tému, ktoré sa odprezentujú na druhý deň 25. 11. Spoločnom stretnutí. Niektoré programy budú spoločné národným delegáciám všetkých 27 členských štátov EU a Európskym organizáciám. Verejná záverečná diskusia so zástupcami EU bude 25. 11. od 10.45 – 12.30 h . Ďalšie prioritné témy, o ktorých sa bude diskutovať, sú prístup k bývaniu a minimálny príjem.
Toto Európske stretnutie sa môže sledovať na:
Follow the event also on Twitter with #PeP2021, @EAPNEurope, @EU_Commission and @EU_Social
a budú viesť spoločne 9 workshopov, zameraných na štyri prioritné témy EAPN: prístup k bývaniu, zdravie, duševné zdravie a prístup k zdravotníckej starostlivosti, prístup k minimálnemu príjmu, digitalizácia. Tieto témy sú vzájomne previazané. Aby sme dokázali vybudovať inkluzívnu spoločnosť, je potrebné naučiť digitálne zručnosti aj deti z chudobných rodín a vylúčených komunít. K tomu však je potrebné mať izbu na dištančné učenie, či home-office. Ak sa to podarí, zlepší sa finančná situácia časom v rodine, aj získa pokoj a radosť zo života, well-being. A naopak. Ak bude menej nezamestnaných, a viac ľudí z dolnej populácie sa zamestná a nebude brať pomoc v hmotnej núdze, zlepší sa zabezpečenie penzistov pri klesajúcej demografickej krivke, aj postupne zvýši minimálny príjem, i dôchodky. Je potrebné však začať nahrádzať naučenú bezmocnosť naučeným optimizmom. Posilniť duševné zdravie všetkých vekových kategórií osvojením si psychohygienických návykov , tak ako sme sa na Západe naučili telesnú hygienu.
Program:
10. 45 – 12.30 možnosť vypočuť si diskusiu účastníkov konferencie s vyššími úradníkmi EU.
12.30 – 13.00 pracovný obed
Vyhodnotenie 19. Európskeho stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby , oboznámenie sa s odkazmi a riešeniami v 4 prioritných oblastiach v debate so slovenskou delegáciou.


Zdielať: