4.Verejné vypočutie, 2017

Vážené členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe, sympatizanti, starostovia, odborníci, aktivisti, občania SR
pozývame Vás na 4. verejné vypočutie „Sociálna Európa a právo na dôstojný život“

štvrtok 30. novembra 2017 od 10.00 do 13.00 h.
Verejné vypočutie sa  koná v kinosále Národnej rady SR, pod záštitou podpredsedníčky Lucie Ďuriš-Nicholsonovej.

Verejné vypočutie bude spojené so seminárom

Možnosti a prekážky prechodu z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce, ktorý sa bude konať  v stredu  29. novembra  2017 o 14.30 h – 17h  v spoluorganizácii s Inštitútom zamestnanosti pod vedením Mgr. Ing. Michala Páleníka, PhD., v hoteli SOREA (blízko parlamentu).

Tu bude zabezpečená aj spoločná pracovná večera a ubytovanie pre členov z iných kútov Slovenska. 

V príspevku si predstavíme ako si bývalý nezamestnaný polepší ak sa zamestná (kalkulačka https://www.iz.sk/kalkulacka), ukážeme si vývoje regionálnych rozdielov a možné individuálne prekážky ľudí, ktoré im bránia zamestnať sa. Tieto prekážky nevedia sami odstrániť. (gambling, alkoholizmus, absencia dlhodobej starostlivosti).

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe

Zmluvy č. APVV-15-0722 – Sociálna pasca – náklady a cesta von.

Záväznú prihlášku o vašej účasti prosíme, z organizačných dôvodov, zaslať najneskôr do 20. novembra, bez toho nebude vstup do NR možný.

Ďalšie informácie a program Vám zašleme čoskoro.

Tešíme sa na Vás.

Verejné vypočutie je určené širokej verejnosti. Prosím informujte o tom svojich členov, aby sa aj oni stihli v požadovanom termíne zaregistrovať.

Právo a nádej na dôstojný život musíme mať všetci.

Miesto konania: Hotel SOREA, Kráľovské údolie 6, Bratislava

http://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia/kontakt/

So srdečným pozdravom PhDr. Anna Galovičová – predsedníčka SAPN

+421 905 602 993, slovindia@hotmail.com


Zdielať: