Aktivisti upozorňujú na chudobu v Európe

Rádio Regina

A teraz pôjdeme trochu cestovať. Nepôjde však o výber destinácie letnej dovolenky, ale o zaujímavú cestu, ktorá od Veľkej noci spojí 33 štátov Európy, aby upozornila, že aj v 21. storočí žijú medzi nami tisícky ľudí v chudobe. Medzinárodný projekt EMIN 2 BUS TRIP vznikol na výzvu Európskej siete proti chudobe a jeho hlavným cieľom je eliminovať chudobu v Európskej únii. Medzi „cestujúcimi“ bude Slovensko zastupovať organizácia Slovenská sieť proti chudobe, ktorá sa v našej krajine venuje tejto problematike už viac ako desať rokov. Tatiana Šušková si pozvala k mikrofónu jej predsedníčku Annu Galovičovú, ktorá jej o veľkej ceste Európou povedala viac:

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/159520/aktivisti-upozornuju-na-chudobu-v-europe


Zdielať: