S úctou k ľudom – cena za ohľaduplnú publicistiku o chudobe – vyhlásenie súťaže

Chudoba – téma, o ktorej sa (ne)hovorí – Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ceny

Slovenská sieť proti chudobe (SAPN – www.sapn.info), ako člen Európskej siete proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (EAPN – www.eapn.eu), v roku 2024 na Slovensku po prvýkrát udelí novinárske ocenenie „S úctou k ľuďom – cena za ohľaduplnú publicistiku o chudobe“ mediálnym príspevkom venovaným rôznym formám chudoby. Cena sa udeľuje vo viacerých krajinách Európy, v Rakúsku už od roku 2010*, vo Fínsku, Maďarsku a v Poľsku od roku 2016, v Srbsku a v Chorvátsku od roku 2017 a v Českej republike od roku 2023**.

Chceme podporiť a oceniť publicistiku, ktorá zobrazuje chudobu bez predsudkov a s rešpektom k tým, ktorých sa týka, ukazuje jej mnohé tváre a osvetľuje jej príčiny. Predkladá verejnosti skutočný život ľudí žijúcich v chudobe a sociálnom vylúčení na konkrétnych príkladoch a príbehoch. Zámerom je odstrániť spoločenskú stigmu týchto ľudí. Príspevky uverejnené v médiách bude posudzovať porota zložená z ľudí s osobnou skúsenosťou s chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Nominovať príspevok na ocenenie môže ktokoľvek (fyzická i právnická osoba vrátane redakcií). Prihlásiť možno príspevky uverejnené v médiách na Slovensku v období od 1. januára 2023 do 30. júna 2024. Návrh na ocenenie musí obsahovať meno autora/ky, názov článku, názov a typ média (fotografia, printové médium, online médium, rozhlas alebo televízia), dátum uverejnenia príspevku (prvé vydanie alebo odvysielanie). Príspevky možno zasielať e-mailom na adresu suctoukludom@gmail.com ako prílohy alebo odkazy na stiahnutie, poštou ako kópie tlačených príspevkov, alebo na digitálnych médiách na adresu: Slovenská sieť proti chudobe (SAPN), Jakubovany 211, 032 04 Liptovský Ondrej s označením zásielky „S úctou k ľuďom – cena za ohľaduplnú publicistiku o chudobe“.

Nominácie musia byť doručené najneskôr do 30. augusta 2024.

Cieľom ocenenia je podporiť kvalitnú publicistiku o chudobe, ktorá odráža rôzne aspekty chudoby, zaobchádza s ľuďmi žijúcimi v chudobe s rešpektom a venuje sa pozadiu a štrukturálnym príčinám chudoby. Ceny za najlepšie príspevky budú udelené na slávnostnom ceremoniáli v októbri 2024 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.

S úctou,

PhDr. Anna Galovičová
O.Z. Slovenská sieť proti chudobe (SAPN)

https://www.armutskonferenz.at/aktivitaeten/journalismuspreis-von-unten.html

** https://www.eapncr.org/aktuality/ceny-za-publicistiku-o-chudobe-poprve-udeleny
https://www.eapncr.org/aktuality/manzelka-prezidenta-republiky-eva-pavlova-predala-cenu-ozveny-chudoby-2024


Zdielať: