Konferencia, Košice

POZVÁNKA na konferenciu

pod záštitou Ing. Ivana Štefanca, PHD., MBA, zástupcu Poslaneckého klubu EĽS

Téma konferencie:

Nová paradigma,

transformatívna stratégia EÚ, ktorá investuje do sociálnych práv,

znižuje chudobu a nerovnosť, umožňuje život v dôstojnosti

Dátum konania: 1. december, 2017

Miesto konania: Teologická fakulta v Košiciach, Hlavná 89, 041 21  Košice

Vašu účasť potvrďte na e-mail: slavomirama@gmail.com

Kontext:

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie  v Európskom parlamente 9. septembra 2015 oznámil vypracovanie európskeho piliera sociálnych práv. Jeho cieľom je posilniť sociálnu legislatívu Európskej únie a prispôsobiť ju novým globálnym výzvam. Európska komisia v ňom zadefinovala 20 princípov a práv v troch hlavných oblastiach a to prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a podpora sociálnej ochrany a inklúzie. Deklarácia o sociálnych právach má pôsobnosť v celej Európskej únii a jej cieom je prispieť k spravodlivejšej a sociálnejšej Európe.

PROGRAM

08.30    Registrácia

09.00 – 9.30  OTVORENIE

 • ThDr. Martin Uháľ, PhD., riaditeľ Inštitútu aplikovanej etiky  Alexandra Spesza: Pomôže Európsky sociálny pilier zaručiť alebo posilniť hospodárske, sociálne a duchovné práva občanov EÚ?

09.30 – 11.30  PANEL I. | V SÚLADE S KONTEXTOM

Moderátor: Ing. Mária Tomášová, OZ Madrina, členka Výboru Slovenskej siete proti chudobe

 • Ivan Štefanec, PhD., MBA, KDH, Poslanecký klub EĽS: Európsky sociálny pilier ako kľúčový test k tomu, aby občania EÚ obnovili svoju vieru v sociálnu Európu.
 • Petr Kučera, OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram: Európsky sociálny pilier a občania so zdravotným znevýhodnením.
 • PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja: Chudoba ako determinant sociálnej inklúzie a kvality života osôb odkázaných na pomoc iných.
 • Barbora Mazúrová, PhD. a Ing. Ján Kollár, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, Katedra ekonómie: Je ekonomický rast predpokladom lepšej životnej úrovne a zmierňovania chudoby?

11.30 – 12.00  O & O – OTÁZKY A ODPOVEDE

12.00 – 12.30  Obedňajšia prestávka

12.30 – 14.30  PANELII. | EPSP: ŽIVOTNÉ ŠTANDARDY AKO ZLOŽKA INTEGROVANEJ AKTÍVNEJ INKLÚZIE

Moderátor: Ing. Mária Tomášová, OZ Madrina, členka Výboru Slovenskej siete proti chudobe

 • Jozef Balica, OZ KOVO: Adekvátne príjmy versus náklady na život.
 • Ing. Slavomíra Mareková, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska: Dostupnosť životného štýlu u obyvateľov SR.

14.30 – 15.00  O & O – OTÁZKY A ODPOVEDE

15.00  ZÁVER | VYHODNOTENIE OKRÚHLEHO STOLA

 • Mária Huštátyová, Krajská organizácia Únie žien v Košiciach, členka Slovenskej siete proti chudobe.

 Vedeckí garanti:

 • ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
 • ThDr. Martin Uháľ, PhD., Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, riaditeľ IAS.
 • PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD., Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Dr. Róbert Lapko , ThD. PhD.
 • ThDr. Ján Jenčo, PhD.
 • Jozef Balica
 • Mgr. Slavomíra Mareková
 • Juraj Fenik, S.T.D.

Prípravný a organizačný výbor:

 • Mgr. Slavomíra Mareková, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska
 • Mária Tomášová, OZ Madrina
 • Mária Huštátyová, Krajská organizácia Únie žien v Košiciach
 • Radoslav Lojan. S.T.D.
 • Ján Kocurko

Kontakt:

E-mail: slavomirama@gmail.com

Mobil: +421 905 597 254

Hlavný organizátor: 

Spolupracujúce subjekty:

 

            

      

 

 

                   

                   


Zdielať: