Petícia za zavedenie minimálneho základného príjmu

Takmer 119 miliónov ľudí v EÚ, čo predstavuje 23,7 % populácie, je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.

My, členovia a členky Európskej siete pre zavedenie minimálneho základného príjmu (European Minimum IncomeNetwork) sme presvedčení, že táto situácia nie je nevyhnutná, ale je dôsledkom politických rozhodnutí. Jedným z takýhto rozhodnutí, ktoré je treba učiniť, je progresívna realizácia dobre nastavenej schémy minimálneho príjmu, zohľadňujúca životné náklady v každej európskej krajine, ktorá by zabezpečila pre všetkých, ktorí to potrebujú a na tak dlho, ako to potrebujú, dostatočný príjem umožňujúci dôstojný život a plnú spoločenskú participáciu. Žiadame vás o podporu boja proti chudobe a za garantovanú schému pomoci v hmotnej núdzi. Vaša podpora je dôležitá lebo dobre nastavená schéme pomoci v hmotnej núdzi:

  • pomôže ľuďom a rodinám s obmedzenými finančnými zdrojmi viesť dôstojný život.
  • pomôže ľuďom aktívne sa zapojiť do spoločnosti a do pracovného trhu
  • zabezpečí spoločenskú súdržnosť a lepšie zvládnutie premien, ktorými prechádza súčasný svet práce
  • zavádza minimálnu príjmovú hranicu, čím zabezpečí dôstojné príjmy a napomôže zvrátiť súčasný nebezpečný vývoj narastania „pracujúcej chudoby“
  • je nevyhnutným nástrojom vytvárania rovnosti v spoločnosti, lebo väčšia rovnosť je lepšia pre celú spoločnosť
  • napomáha lokálnej ekonomike a ekonomickej aktivite najmä vo výrazne znevýhodnených oblastiach
  • predstavuje iba malé percento výdavkov na sociálne zabezpečenie, no môže mať vysokú návratnosť, zatiaľ čo cena za nekonanie má nesmierne vysoké negatívne dopady pre jednotlivcov a dlhodobo aj pre celú spoločnosť
  • v spoločnosti založenej na peňažnej výmene sú ľudia v dôsledku chýbajúcej dobrej schémy pomoci v hmotnej núdzi vystavení netolerovateľne vysokému riziku.

Vyzývame na podniknutie konkrétnych krokov na progresívne zavedenie primeranej, dostupnej  a dôstojný život umožňujúcej schémy pomoci v hmotnej núdzi (minimálneho príjmu) ako súčasti komplexného systému sociálnej ochrany v súlade s Rámcovou smernicou EÚ.

Petícia EMIN (Na stiahnutie RTF)
Petícia EMIN (Na stiahnutie PDF)

 


Zdielať: