Valné zhromaždenie SAPN

Milé členky a členovia SAPN,

Valné zhromaždenie SAPN sa uskutoční 13. septembra od 11 – 15 h

(včítane pracovného obeda) hore  v zasadačke Domu odborov Istropolis 12.posch., Trnavské mýto č. 1.  Bratislava

Program:

  1. Situácia v EAPN (nutná pôžička EAPN na 1. polrok pred podpisom kontraktu s EKomisiou, platby až po skončení aktivít, atď.)
  2. Zapojenie SAPN  do európskych projektov EAPN (viaczdrojové financovanie EAPN, SAPN v budúcnosti)
  3. Vyhodnotenie činnosti SAPN za r. 2017
  4. Prijímanie nových členov SAPN
  5. Voľba výboru SAPN
  6. Informácia o činnosti SAPN v r. 2018 ( Deň chudoby 17.10. Košice, 17. európske stretnutie PeP –  slogany,  téma vzdelávanie, maratón Košice – Bratislava – Brusel, atď.)
  7. Rôzne

S pozdravom Anka Galovičová


Zdielať: