List predsedu EAPN p.Carlosa Susiasa

Vážené členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe a sympatizanti,
informujeme Vás o liste predsedu European Anti-Poverty Network p.Carlosa Susiasa, ktorým apeluje na hlavy štátov a ľudí s rozhodovacími právomocami, aby  bremeno tejto krízy znovu nespadlo na plecia zraniteľných, chudobných a strednú vrstvu. Aby sa zastavilo rozširovanie sociálnych nožníc medzi bohatými a chudobnými.
Dokážeme to na Slovensku? Spoločne?
Pozdravuje Anka Galovičová

Zdielať: