Rok 2019

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe, milí sympatizanti,
v  Novom roku 2019 Vám želáme dobré zdravie, harmóniu vo vašich rodinách, pre osamelých pekné chvíle v kruhu cítiacich ľudí, a potrebnú silu aktívne sa účastniť na spoločenskom a politickom dianí.  
Pripájam materiál zameraný na dôležitosť minimálneho príjmu a minimálnej mzdy pre dôstojný život pre každého a postupne porovnateľný sociálny štandard v Európskej únii. Podarí sa to? Aké konkétne kroky treba urobiť? Aj o tom si povieme na našom prvom stretnutí v roku 2019 s otcom Petrom Gombitom, Michalom Páleníkom a ďalšími odborníkmi na chudobu.
Ďakujem tým, ktorí zaplatili členské 17,-euro na rok2019.
Tešíme sa na šance a nové výzvy v roku 2019.
Pozdravujem vás
Anka Galovičová – predsedníčka

Zdielať: