Profesia s perspektívou, profesia s poslaním.

LABOR SOCIALIS 2018

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

s podtitulom

Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia s poslaním,

konaná pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku

20. september 2018

o 8.30 hod.

Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre, Dražovská 2, Nitra

Organizátor konferencie


Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Spoluorganizátori konferencie


Nitriansky samosprávny kraj

Účasť na konferencii prisľúbili


 

 • Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. – zakladateľ Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti člen Katedry sociálnej práce FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí ako psychoterapeut a supervízor v psychodynamickej psychoterapii. Venuje sa oblasti riešenia konfliktov, mediácie a negociácie a vzdelávania v oblasti manažérskych zručností
 • Mgr. Viera Kazimírová – vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Raf Sondervorst – Odisee University College, Brusel, Belgicko
 • JUDr. Nadežda Šebová – generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Mgr. Ivana Mrázková – riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. – predsedníčka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku
 • Dalibor Dolezal, Ph.D.- University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Dept. of Criminology, Záhreb, Chorvátsko

Príspevky k hlavnej téme konferencie budú rozdelené do dvoch oblastí


 1. Akademická sekcia
 2. Prax

 

Zborník klik TU. 


Valné zhromaždenie SAPN

Milé členky a členovia SAPN,

Valné zhromaždenie SAPN sa uskutoční 13. septembra od 11 – 15 h

(včítane pracovného obeda) hore  v zasadačke Domu odborov Istropolis 12.posch., Trnavské mýto č. 1.  Bratislava

Program:

 1. Situácia v EAPN (nutná pôžička EAPN na 1. polrok pred podpisom kontraktu s EKomisiou, platby až po skončení aktivít, atď.)
 2. Zapojenie SAPN  do európskych projektov EAPN (viaczdrojové financovanie EAPN, SAPN v budúcnosti)
 3. Vyhodnotenie činnosti SAPN za r. 2017
 4. Prijímanie nových členov SAPN
 5. Voľba výboru SAPN
 6. Informácia o činnosti SAPN v r. 2018 ( Deň chudoby 17.10. Košice, 17. európske stretnutie PeP –  slogany,  téma vzdelávanie, maratón Košice – Bratislava – Brusel, atď.)
 7. Rôzne

S pozdravom Anka Galovičová


Petícia za zavedenie minimálneho základného príjmu

Takmer 119 miliónov ľudí v EÚ, čo predstavuje 23,7 % populácie, je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.

My, členovia a členky Európskej siete pre zavedenie minimálneho základného príjmu (European Minimum IncomeNetwork) sme presvedčení, že táto situácia nie je nevyhnutná, ale je dôsledkom politických rozhodnutí. Jedným z takýhto rozhodnutí, ktoré je treba učiniť, je progresívna realizácia dobre nastavenej schémy minimálneho príjmu, zohľadňujúca životné náklady v každej európskej krajine, ktorá by zabezpečila pre všetkých, ktorí to potrebujú a na tak dlho, ako to potrebujú, dostatočný príjem umožňujúci dôstojný život a plnú spoločenskú participáciu. Žiadame vás o podporu boja proti chudobe a za garantovanú schému pomoci v hmotnej núdzi. Vaša podpora je dôležitá lebo dobre nastavená schéme pomoci v hmotnej núdzi:

 • pomôže ľuďom a rodinám s obmedzenými finančnými zdrojmi viesť dôstojný život.
 • pomôže ľuďom aktívne sa zapojiť do spoločnosti a do pracovného trhu
 • zabezpečí spoločenskú súdržnosť a lepšie zvládnutie premien, ktorými prechádza súčasný svet práce
 • zavádza minimálnu príjmovú hranicu, čím zabezpečí dôstojné príjmy a napomôže zvrátiť súčasný nebezpečný vývoj narastania „pracujúcej chudoby“
 • je nevyhnutným nástrojom vytvárania rovnosti v spoločnosti, lebo väčšia rovnosť je lepšia pre celú spoločnosť
 • napomáha lokálnej ekonomike a ekonomickej aktivite najmä vo výrazne znevýhodnených oblastiach
 • predstavuje iba malé percento výdavkov na sociálne zabezpečenie, no môže mať vysokú návratnosť, zatiaľ čo cena za nekonanie má nesmierne vysoké negatívne dopady pre jednotlivcov a dlhodobo aj pre celú spoločnosť
 • v spoločnosti založenej na peňažnej výmene sú ľudia v dôsledku chýbajúcej dobrej schémy pomoci v hmotnej núdzi vystavení netolerovateľne vysokému riziku.

Vyzývame na podniknutie konkrétnych krokov na progresívne zavedenie primeranej, dostupnej  a dôstojný život umožňujúcej schémy pomoci v hmotnej núdzi (minimálneho príjmu) ako súčasti komplexného systému sociálnej ochrany v súlade s Rámcovou smernicou EÚ.

Petícia EMIN (Na stiahnutie RTF)
Petícia EMIN (Na stiahnutie PDF)

 


Bus EMIN na Slovensku

Kampaň za dôstojný život

Súčasťou prebiehajúcej európskej kampane za dôstojný ľudský život je aj jazda oranžového autobusu EMIN BUS po krajinách Európskej únie, ktorý na Slovensko dorazí 12. júna. Jeho prvá zastávka bude v Rimavskej Sobote. Počas cesty po Slovensku navštívi mestá Banskú Bystricu, Žilinu a Bratislavu. Informovala predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe (SAPN) Anna Galovičová, ktorá zabezpečuje program pre účastníkov cesty EMIN BUS na Slovensku.

Od 24. apríla 2018 idú dva propagačné autobusy rôznymi trasami cez 32 štátov počas 64 dní a stanú sa aktérmi viac než 120 verejných programov po celé Európe. Týmto spôsobom sa má priblížiť širokej verejnosti (laikom, odborníkom i politikom) nevyhnutnosť dôstojného minimálneho príjmu ako základ sociálneho systému a zvýšiť podpora tejto myšlienky.

„Na Slovensko príde EMIN BUS z Maďarska a v R. Sobote ho očakávame okolo 16. 00 h v centre mesta. Súčasťou tamojšieho programu bude predstavenie Cigáni idú do neba, ktoré uvedú v tamojšom Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu. Samozrejme, že verejnosť sa môže zapojiť do diskusie s odborníkmi, ak aj s ľuďmi zažívajúcimi hmotnú núdzu pri autobuse,“ uviedla A. Galovičová. Doplnila, že v R. Sobote sa v uvedený deň uskutoční aj pracovné stretnutie členov SAPN, ktoré sa bude zaoberať prípravou svojich delegátov na novembrové 17. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťami s chudobou v Bruseli. Diskusia sa bude týkať dôstojného života pre každého, do ktorej sa zapojí európska delegácia na čele s Anne Van Lancker – hlavnou projektovou koordinátorkou a expertkou na minimálny príjem. Nebudú chýbať aj zástupcovia z EAPN – Česko.

Slovenská sieť proti chudobe je súčasťou Európskej siete proti chudobe (EAPN). Cieľom národnej siete SAPN, je zlepšiť situáciu chudobných ľudí v SR . Nastoľuje verejnú diskusiu spolu s obhajobou záujmov chudobných. Organizuje poradenstvo, vzdelávanie, konferencie a semináre zamerané na problematiku chudoby a sociálneho vylúčenia.
V súčasnosti združuje okolo 154 mimovládnych organizácií pracujúcich napríklad s Rómami, s bezdomovcami, s mnohodetnými rodinami a podobne.

Kontakt:
Anna Galovičová , EMIN národná koordinátorka
slovindia@hotmail.com, 00421 905 602 993
Dušan Plaček, dusan.placek@gmail.com

Trasa EMIN BUS: vyšiel z Bruselu a vracia sa do Bruselu. Na Slovensku je verejný program 12. júna 2018 v Rimavskej Sobote od 15h – 21h , EMIN Bus pri hoteli Zlatý býk
13. jún od 9h – 12h EMIN BUS v Banskej Bystrici na námestí SNP. V Žiline 13. Júna od 18h bude EMIN BUS na Hlinkovom námestí, kde bude dialóg s Petrom Gombitom – ambasádorom EMIN a zakladateľom centra Oáza – Nádej pre nový život a  ďalšími o dôstojnom živote pre každého. 14. Júna od 9h – 11h bude autobus pri Žilinskom samosprávnom kraji, kde bude prebiehať diskusia s kompetentnými a zástupcami neziskového sektoru.. 14. Júna o 16 – 18h bude verejný program v Mestskom parku v Piešťanoch, kde bude vystupovať Rómsky súbor Khamoro a bude verejná diskusia s dekanom Fakulty sociálnej starostlivosti Trnavskej univerzity a ďalšími expertmi zameraná na minimálny príjem. V Bratislave je verejný program 15. Júna od 9h – 12h v kinosále Národnej rady SR pod vedením sociálneho výboru a popoludní v Stredisku kultúry na Vajnorskej 24 , kde bude koncert Gizky Oňovej od 15h – 16.30h a od 17h – 18.30 modlitba za múdru Európu s dialógom Spoločne za dôstojný život pre všetkých. Večer na Kuchajde bude verejný program s hudobnou skupinou Kalich, s Petrom Gombitom a ďalšími vystupujúcimi.

EMIN BUS s dobrovoľníkmi a umelcami vo Viedni 1. Mája 2018

Program Bus EMIN SVK (Na stiahnutie)

 


Aktivisti upozorňujú na chudobu v Európe

Rádio Regina

A teraz pôjdeme trochu cestovať. Nepôjde však o výber destinácie letnej dovolenky, ale o zaujímavú cestu, ktorá od Veľkej noci spojí 33 štátov Európy, aby upozornila, že aj v 21. storočí žijú medzi nami tisícky ľudí v chudobe. Medzinárodný projekt EMIN 2 BUS TRIP vznikol na výzvu Európskej siete proti chudobe a jeho hlavným cieľom je eliminovať chudobu v Európskej únii. Medzi „cestujúcimi“ bude Slovensko zastupovať organizácia Slovenská sieť proti chudobe, ktorá sa v našej krajine venuje tejto problematike už viac ako desať rokov. Tatiana Šušková si pozvala k mikrofónu jej predsedníčku Annu Galovičovú, ktorá jej o veľkej ceste Európou povedala viac:

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/159520/aktivisti-upozornuju-na-chudobu-v-europe


Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN)

Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN) je neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorí sa usilujú o odstránenie chudoby, zabezpečenie sociálnych istôt a dôstojný život pre všetkých. EMIN je organizovaný EÚ a na národnej úrovni vo všetkých členských štátoch Európskej únie a tiež na Islande, v Nórsku, Macedónii a Srbsku.

„Zníženie chudoby je politická voľba.“

Na stiahnutie:

 

 


EURÓPSKA KOMISIA: Správa o krajine – Slovensko 2018

Zo správy o krajine 2018 vyberáme:

 • Dlhodobá nezamestnanosť klesla v treťom štvrťroku 2017 na 4,9 %, no naďalej je jednou z najvyšších v EÚ.Počet detí do troch rokov vo formálnej starostlivosti o deti je veľmi nízky (0,9 %).
 • Pozitívom však je, že príjmová nerovnosť a chudoba sú naďalej na nízkej úrovni a zamestnanosť i nezamestnanosť sa rýchlym tempom zlepšujú.
 • Kľúčovým problémom je sociálno-ekonomické a vzdelávacie vylúčenie marginalizovaných rómskych komunít.
 • Inkluzívne vzdelávanie, obzvlášť s ohľadom na integráciu rómskych detí do kvalitného hlavného vzdelávacieho prúdu od raného veku, je však stále problematické.
 • Obavy vyvoláva aj segregácia rómskych detí na školách, pričom Slovensko je jednou z krajín s najvyšším podielom rómskych detí, ktoré navštevujú školy výhradne s rómskymi spolužiakmi.
 • Zamestnanosť osôb s nízkou kvalifikáciou stúpa, no stále je problematická.
 • Miera zamestnanosti žien (62,3 %) bola v roku 2016 naďalej výrazne nižšia než u mužov (76,9 %).
 • Vysoké percento nezamestnaných stále pripadá na mladých ľudí (17,2 % v roku 2016).
 • Situácia Rómov na pracovnom trhu je obzvlášť neuspokojivá. Odhaduje sa, že Rómovia predstavujú približne 8 % celkovej populácie, pričom žijú zväčša vo vidieckych oblastiach (UNDP, 2014).
 • Opatrenia na integráciu Rómov sa rozbiehajú len pomaly a na ich výsledky treba počkať.
 • Vykonávanie deinštitucionalizácie je pomalé, no plánujú sa ďalšie opatrenia.
 • Kľúčovým problémom krajiny je sociálno-ekonomické a vzdelávacie vylúčenie jej rómskych komunít.
 • Sociálne bývanie je naďalej nedostatočne rozvinuté a kritériá oprávnenosti na získanie dávok v nezamestnanosti sú prísne. Sociálne bývanie je nedostatočne rozvinuté a podmienky prístupu k nemu sú reštriktívne.
 • Príspevok na bývanie nie je dostupný pre tých, ktorí ho najviac potrebujú, pretože jeho udelenie je podmienené preukázaním oprávneného pobytu.
 • Slovensko má dlhodobo pomerne nízku úroveň príjmovej nerovnosti (meranú pomerom príjmov horného a dolného kvintilu). Príčinou nie je ani tak účinnosť daňovo-dávkového systému, ale skôr hlavne nízke mzdové rozpätie krajiny. Majetková nerovnosť je takisto medzi najnižšími v EÚ, čo súvisí s vysokou mierou vlastnenia nehnuteľností na bývanie, čo vedie k pomerne rovnomernej distribúcii aktív na bývanie.
 • Zavádzajú sa dodatočné opatrenia na riešenie rozsiahlych regionálnych rozdielov.
 • Prístup k osobnému bankrotu bol zjednodušený, čo môže podnietiť formálne zamestnávanie.
 • Výdavky na aktívne politiky trhu práce (APTP) sú stále medzi najnižšími v EÚ.

 

Zdroj: Správa o krajine – Slovensko 2018